No 6 

Гора Лепешка на реке Усе на Волге. 

Открытка. 1908-1918 год.

Издание 

E.G.S.I.S.

-