№ 6

Гора Лепешка на реке Усе на Волге.

Открытка. 1908-1915 год. 

Издание 

E.G.S.I.S.

-